cs_CZ de_DE hu_HU it_IT pl_PL sl_SI us
Development and application of mitigation and adaptation
strategies and measures for counteracting the global
Urban Heat Islands phenomenon
This project is implemented through
the CENTRAL EUROPE Programme
co-financed by the ERDF

Konferencje

Warsaw - local event 2_1024

UHI – Lokalne wydarzenie w Warszawie – 28 maja 2014

W dniu 28 maja 2014 Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk odbyło się lokalne imprezy na miejskim zjawiska wyspy ciepła w Warszawie. Organizacja seminarium była związana z realizacją międzynarodowego projektu naukowo MWC, poświęconej rozwojowi łagodzących i dostosowawczych strategii przeciwdziałania globalnej zjawisko miejskiej wyspy ciepła.