cs_CZ de_DE hu_HU it_IT pl_PL sl_SI us
Development and application of mitigation and adaptation
strategies and measures for counteracting the global
Urban Heat Islands phenomenon
This project is implemented through
the CENTRAL EUROPE Programme
co-financed by the ERDF
Ljubljana – Przekraczania rzekiLjubljana – Tereny zieloneBudapest – Plac Erzsébet
Ljubljana – Przekraczania rzeki
Ljubljana – Tereny zielone
Budapest – Plac Erzsébet

Bywaj!

Celem Projektu UHI jest wypracowanie strategii ograniczenia zjawiska miejskiej wyspy ciepła (UHI) oraz zarządzania działaniami zabezpieczającymi przed jego skutkami.
UHI jest zjawiskiem mikroklimatycznym
, które występuje w obszarach zurbanizowanych. Jego istotą jest wzrost temperatury powietrza w obszarze zabudowanym w stosunku do otaczających terenów podmiejskich i rolniczych.
Projekt UHI jest rozwiązywany w 8 obszarach metropolitarnych i 1 konurbacji (Mega Urban Region) w ramach programu współpracy w Europie Środkowej:

  • obszar metropolitarny Bolonia-Modena (Włochy)
  • korytarz miejski Wenecja-Padwa (Włochy)
  • Wiedeń (Austria)
  • Stuttgart (Niemcy)
  • Łódź i Warszawa (Polska)
  • Lublana (Słowenia)
  • Budapeszt (Węgry)
  • Praga (Czechy).

Decision Support System (DSS)

A software tool for users interested in the implementation of mitigation measures for counteracting UHI phenomenon.

http://eu-uhi.eu/dss/

The UHI Atlas

A simple tool for a presentation of different factors influencing urban heat island phenomena.

http://gismo.zrc-sazu.si/flexviewers/UHIAtlas/

LATEST NEWS & EVENTS

Warsaw - local event 2_1024

UHI – Lokalne wydarzenie w Warszawie – 28 maja 2014

W dniu 28 maja 2014 Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk odbyło się lokalne imprezy na miejskim zjawiska wyspy ciepła w Warszawie. Organizacja seminarium była związana z realizacją międzynarodowego projektu naukowo MWC, poświęconej rozwojowi łagodzących i dostosowawczych strategii przeciwdziałania globalnej zjawisko miejskiej wyspy ciepła.

nl3

Biuletyn, Zeszyt nr 3

Trzeci numer naszego regularnego newslettera zostały opublikowane

River_crossing_Ljubljana_960

Ljubljana – Przekraczania rzeki

Green_areas_Ljubljana_2_960

Ljubljana – Tereny zielone

Budapest_Erzsebet_square_960

Budapest – Plac Erzsébet