cs_CZ de_DE hu_HU it_IT pl_PL sl_SI us
A városi hősziget jelenség előfordulását
csökkentő, a kockázatot megelőző
és kezelő stratégiák kifejlesztése
Ez a projekt a CENTRAL EUROPE Program
és az Európai Regionális Fejlesztési Alap
együttes támogatásával valósul meg

Projekt fókusz

Az UHI (Urban Heat Island – Városi Hősziget) projekt célja a jelenségek előfordulását csökkentő, a kockázatot megelőző és kezelő stratégiák kifejlesztése.

A hősziget a nagyvárosokban bekövetkező mikro klimatikus jelenség. Lényege, hogy a városi területen a hőmérséklet szignifikánsan magasabb, mint a várost környező külvárosi és vidéki területeken.
A nyolcvanas évek óta ismert és tanulmányozott jelenség okai az alábbiak:

  • a felszín fizikai jellemzői: a város felszínét alkotó olyan anyagok, mint a beton és az aszfalt inkább elnyelik, mint visszaverik a napsugárzást.
  • hiányoznak a természetes párolgó felszínek (a növényzet), melyek a vidéki területeken közreműködnek az energia egyensúly fenntartásában.
  • a függőleges felületek megnövekedése fokozza a felszín sugárzás elnyelését és visszaverését, ezzel együtt gátolja a szelet, mely elősegíthetné a hőmérséklet csökkentését (kanyonhatás).
  • emberi tevékenység, főként a hőerőművek hűtésből és fűtésből, ipari tevékenységből, járművekből stb. származó hőtermelés.
  • A szennyezőanyagok jelentős mennyisége, mely módosítja légkört.

A hősziget jelenség intenzitása a városi területek méretével és népességével arányosan nő. Következésképpen a városi területeken élők egyre növekvő száma miatt az eljövendő években egyre súlyosabbá válik a helyzet.

A hősziget hatás közvetlenül kapcsolódik (és romlik) a klímaváltozással, amely előreláthatólag növekvő átlaghőmérséklet miatt markáns, közvetlen hatást gyakorol a városi lakosság egészségére, különösen a veszélyeztetett csoportokra (betegekre és idősekre).

PROJEKT BEAVATKOZÁSI TERÜLETE

Az UHI projekt fejlesztői a Közép Európai Együttműködési Program nyolc, leginkább érintett fővárosa, és nagyvárosa (mega városi területek):PROJEKT CÉLKITŰZÉSEK

A hősziget project növelni kívánja a transznacionális párbeszédet a döntéshozók, a helyi közigazgatás és szakemberek között, annak érdekében, hogy eljárásokat és akciókat fejlesszenek a városi hősziget természetes és ember által előidézett kockázatainak megelőzésre, az alkalmazkodásra és a mérséklésre.

A project kiemelt céljai:

  • Mélyebb tudást adjon az ember által előidézett városi hősziget kockázata és a globális klímaváltozás közti kölcsönhatásról.
  • Hozzon létre egy állandó nemzetközi hálózatot a jelenség és fejlődésének folyamatos megfigyelésére.
  • Megfelelő stratégiát hozzanak létre a hősziget enyhítésre és alkalmazkodásra.
  • A mitigációs és adaptációs stratégiákhoz illeszkedő módon fejlesszék tovább a földhasználati tervezési eszközöket és a polgári védelmi rendszereket.