cs_CZ de_DE hu_HU it_IT pl_PL sl_SI us
Development and application of mitigation and adaptation
strategies and measures for counteracting the global
Urban Heat Islands phenomenon
Tento projekt je realizován prostřednictvím
programu CENTRAL EUROPE
spolufinancovaného z ERDF

Zaměření projektu

Projekt je zaměřen na vyvinutí strategií pro zmírnění, prevenci rizik a management jevu tepelného ostrova města (TOM, anglicky Urban Heat Island – UHI).
TOM je mikroklimatický jev, který se vyskytuje ve velkých městských aglomeracích. Projevuje se významným zvýšením teploty v městské oblasti ve srovnání s okolním městským a venkovským prostředím. Tento jev je znám a studován od osmdesátých let minulého století.

Příčiny jeho vzniku jsou:

  • fyzikální vlastnosti povrchů: kvůli tepelným a radiačním vlastnostem materiálů vlastních městskému prostředí, jako je beton a asfalt, které spíše pohlcují než odrážejí sluneční záření;
  • nedostatek přírodních povrchů, ze kterých dochází k výparu (vegetace), které ve venkovských oblastech přispívají k udržení stabilní energetické rovnováhy;
  • nárůst vertikálních ploch, které přispívají ke zvýšení jak pohlcování tak i odrážení slunečního záření na svých površích, a dále brání proudění vzduchu, které by za normálních okolností mohlo přispět ke snižování teploty (tzv. kaňonový efekt);
  • lidské činnosti, zejména tepelné zdroje spojené především s vytápěním či chlazením, průmyslové aktivity, dopravní prostředky, atd.;
  • vysoká úroveň znečišťujících látek, které ovlivňují radiační propustnost atmosféry.

Intenzita jevu TOM se zvyšuje proporcionálně ve vztahu k rozměrům a populaci (velikost, hustota) městské oblasti; následkem toho lze s ohledem na stále rostoucí podíl populace žijící ve městech očekávat v nadcházejících letech výrazné zhoršení podmínek vlivem TOM.

Efekty jevu TOM jsou přímo spojeny (a také zhoršovány) se změnou klimatu. Předpokládá se, že zvýšení průměrné teploty bude mít silnější a okamžitý dopad na zdraví lidí žijících v městech, a to zejména na rizikové skupiny obyvatelstva (nemocní, staří, atd.)

PROJEKTEM POKRYTÁ OBLAST

Projekt TOM je realizován v osmi z nejvýznamnějších velkoměstských aglomerací a rozsáhlých městských oblastech v rámci kooperačního programu pro střední Evropu:CÍLE PROJEKTU

Projekt TOM má za cíl posílit nadnárodní diskusi mezi politickými zastupiteli, orgány místních samospráv a odborníky, která přispěje k vývoji obecných postupů i konkrétních kroků pro předcházení a adaptaci jevu TOM a zmírnění přírodních i lidskou činností vyvolaných rizik z něj vyplývajících.
Záměrem projektu je zejména:

  • Přinést hlubší znalosti o lidskou činností způsobených rizicích jevu TOM a jejích vzájemných vztazích s globální změnou klimatu
  • Založit dlouhodobou nadnárodní síť pro sledování stavu jevu TOM a jeho vývoje
  • Připravit vhodné strategie pro zmírňování jevu TOM a pro adaptaci na něj
  • Na základě zmírňujících a adaptačních strategií zlepšit současné nástroje pro plánování využití půdy a řízení správních systémů