cs_CZ de_DE hu_HU it_IT pl_PL sl_SI us
Development and application of mitigation and adaptation
strategies and measures for counteracting the global
Urban Heat Islands phenomenon
Tento projekt je realizován prostřednictvím
programu CENTRAL EUROPE
spolufinancovaného z ERDF

Zprávy

cz-tv1

Výsledky projektu za Česko v TV

Tepelné ostrovy měst – rozhovor s Marií Kazmukovou (partner projektu 14, Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy) a Michalem Žákem (parnter projektu 16, ČHMÚ) o výsledcích projektu UHI v ranním vysílání České televize Studio 6

nl3

Informační oběžník, 3. vydání

3. vydání našeho pravidelného zpravodaje byl publikován

cz_video1

Projekt UHI v pořadu Turbulence

Projekt UHI byl představen v pořadu Turbulence vysílaném Českou televizí na zpravodajském kanálu ČT24 dne 20. října 2013, včetně všech tří českých partnerů, kteří na projektu pracují

prg

Projekt UHI na konferenci DACH 2013 v Innsbrucku

Projekt UHI byl prezentován na mezinárodní konferenci DACH 2013 konané v Innsbrucku, přednáška byla zaměřena jednak na zmapování současného stavu poznání tepelného ostrova Prahy, jednak na představení projektu UHI.

cz_video2

Rozhovor s Michalem Žákem

Rozhovor s Michalem Žákem v ranním vysílání Studia 6 na zpravodajském kanálu ČT24 dne 27. května 2013 o problematice městských tepelných ostrovů a projektu UHI