cs_CZ de_DE hu_HU it_IT pl_PL sl_SI us
Development and application of mitigation and adaptation
strategies and measures for counteracting the global
Urban Heat Islands phenomenon
Tento projekt je realizován prostřednictvím
programu CENTRAL EUROPE
spolufinancovaného z ERDF

Lokální událost – Případové studie pilotních oblastí v Praze a Stuttgartu – 3. a 4. dubna 2014

Lokální mítink byl organizován Univerzitou Alberta Ludwiga ve Freiburgu, kde sídlí oddělení meteorologie a klimatologie. Hlavní náplnít bylo teplotní zkoumání městského klimatu pomocí mikroměřítkových modelů.

Místo setkání: Sídlo oddělení meteorologie a klimatologie a Institut pro medicínskou sociologii
Freiburg, Německo 

(The documents and presentations are available for the members only)

Comments are closed.