cs_CZ de_DE hu_HU it_IT pl_PL sl_SI us
Development and application of mitigation and adaptation
strategies and measures for counteracting the global
Urban Heat Islands phenomenon
Tento projekt je realizován prostřednictvím
programu CENTRAL EUROPE
spolufinancovaného z ERDF

Projekt UHI na konferenci DACH 2013 v Innsbrucku

Projekt UHI byl prezentován na mezinárodní konferenci DACH 2013 konané v Innsbrucku, přednáška byla zaměřena jednak na zmapování současného stavu poznání tepelného ostrova Prahy, jednak na představení projektu UHI.

Prezentácia:

Analysis of Urban Heat Island of Prague with respect to mitigation and adaptation strategies
4.1 MiB
952 Downloads
Details

Comments are closed.